7.30
3.50
7.10
2.20
Εξαντλημένο
4.10
12.00
12.50
6.20